Aanlevering gegevens aan DIS (Diagnose Informatie Systeem)

Ter verantwoording van de geleverde zorg zijn alle zorgaanbieders in de GGZ vanaf 2014 verplicht om periodiek geanonimiseerde gegevens aan te leveren aan het DIS (Diagnose Informatie Systeem). Deze gegevens zijn niet terug te leiden naar een persoon.

Het betreft de volgende gegevens:
- Behandelcomponenten (bijv. psychologisch consult, dus geen inhoudelijke informatie!)
- Diagnose op hoofdgroep niveau (bijv. stemmingstoornis of angststoornis)
- Afsluitreden (bijv. behandeling succesvol afgerond of doorverwijzen)
- Is er wel of niet een voor- en nameting van de klachten gedaan (ROM, Routine Outcome Monitoring)

Je kunt bezwaar maken tegen het anoniem aanleveren van bovenstaande gegevens door dit formulier
te downloaden en aan je behandelaar te geven. Die zal de gegevens dan niet aan DIS verstrekken. Een andere mogelijkheid is om ervoor te kiezen om je behandeling niet door de zorgverzekering te laten vergoeden, ook dan leveren wij geen gegevens aan DIS aan. In dit geval sturen wij jou de nota voor de behandeling. Het tarief voor een enkele sessie (45 minuten) in €85,- euro (excl. 21% btw.). Zie tarieven voor meer informatie.

                   
FOKKE SIMONSZSTRAAT 29 hs 
1017 TD AMSTERDAM

star


TEL. 020 4270797