vergoeding

Als je een behandeling overweegt en je je afvraagt of een vergoeding mogelijk is adviseren we je graag. Je kunt ons bereiken op 0647186015 of via .

Met ingang van 1 januari 2014 is er veel veranderd in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De GGZ bestaat dan uit de Generalistische Basis GGZ en de specialistische GGZ. JePsycholoog valt onder de generalistische Basis GGZ.

Verzekerde zorg

Een behandeling wordt alleen vergoed als er sprake is van een volgens de DSM-IV te classificeren psychische stoornis (een diagnose). Aanpassingsstoornissen (bv. psychische klachten tgv echtscheiding en rouw), werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Voor "onverzekerde zorg" -het woord zegt het al- ontvang je geen vergoeding van je zorgverzekeraar.

Welke gegevens moeten op de verwijsbrief staan?

Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing noodzakelijk dat de huisarts vermeldt welke DSM-IV stoornis of vermoeden van een DSM-IV stoornis geconstateerd is, en dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische basis GGZ. Vraag je huisarts ook om zijn/haar zogenaamde AGB code en een handtekening op de verwijsbrief te zetten.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Als een behandeling binnen het pakket van verzekerde zorg valt, dan kan een behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Dit hangt af van:

  1. of JePsycholoog een contract heeft gesloten met jouw zorgverzekeraar;
  2. de specifieke poliswaarden van je verzekering.
  3. bij een naturapolis krijg je het volledige bedrag vergoed als wij een contract hebben gesloten met je zorgverzekeraar, wij declareren de behandeling rechtstreeks bij je zorgverzekeraar.
  4. bij een restitutiepolis sturen wij jou een factuur die jij zelf declareert bij je zorgverzekeraar. Een vergoeding is bij een restitutiepolis vaak lager dan bij een naturapolis, daartegenover staat dat je bij een restitutiepolis vrije keus van behandelaar hebt, bij een naturapolis is de keuze afhankelijk van contracten die je zorgverzekeraar gesloten heeft

Contracten met zorgverzekeraars.

JePsycholoog heeft in 2016 met de volgende zorgverzekeraars een contract gesloten:

Multizorg (verzekeringscombinatie Zorg en zekerheid, De Amersfoortse, Ditzo, Beter Dichtbij, ONVZ, VvAA, PNOzorg, Hollandzorg, Salland, Energiek, Aevitae, IAK Volmacht, Caresco (ASR ziektekosten)

CZ (verzekeringscombinatie CA, Delta Loyd en OHRA)

Menzis (verzekeringscombinatie Menzis, Anderzorg, Avivo)

Met Achmea en VGZ hebben we geen contract gesloten. Als je verzekerd bent bij Achmea (verzekeringscombinatie Zilveren Kruis Achmea, OZF, Interpolis, FBTO, Agis, Avero Achmea) of VGZ (verzekeringscombinatie VGZ, IZZ, IZA, Univé zorg, Zorgverzekeraar UMC, zorgverzekeraar Cares Gouda) ontvang je van ons een rekening. JePsycholoog hanteert daarbij de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De factuur die je van ons ontvangt kun je vervolgens zelf bij je zorgverzekeraar indienen, afhankelijk van de polis die je afgesloten hebt krijgt je een deel van de kosten terug.

Wij raden je aan om voor de behandeling start zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar over de exacte vergoeding en eventueel nog openstaand eigen risico.

De volgende gegevens zijn handig om bij de hand te hebben als je contact opneemt met je zorgverzekeraar:

  • Het gaat om psychologische zorg in de generalistische Basis GGZ
  • De naam van onze praktijk is JePsycholoog
  • De AGB-code van onze praktijk is: 94-60118
  • Janneke Broeksteeg is GZ-Psycholoog. Haar AGB code is 94-009938, haar BIG-registratienummer is 69915496225.
  • Marcelino Lopez is psycholoog/relatietherapeut.

Diagnose Informatie Systeem (DIS)

Ter verantwoording van de geleverde (door zorgverzekeraargs vergoede) zorg zijn alle zorgaanbieders in de GGZ vanaf 2014 verplicht om periodiek geanonimiseerde gegevens aan te leveren aan het DIS (Diagnose Informatie Systeem). Hier vind je meer informatie over DIS en kun je lezen hoe je bezwaar kunt maken tegen het aanleveren van gegevens.

 

 

                   
FOKKE SIMONSZSTRAAT 29 hs 
1017 TD AMSTERDAM

star


TEL. 020 4270797